Welkom

Welkom bij Btw-Berekenen.org

Achtergrond van de BTW Berekenen


BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Een synoniem voor BTW is Omzetbelasting. De Nederlandse overheid heeft deze wet in 1969 ingevoerd. De wet wordt uitgevoerd door de Nederlandse belastingdienst. In feite is de BTW een z.g. verbruiksbelasting. Je betaalt dus meer btw naarmate je meer verbruikt ofwel consumeert. Dit in tegenstelling tot de bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Deze belasting wordt berekend over het belastbaar inkomen ongeacht de besteding daarvan.

Hoge en lage BTW tarieven

De wetgever heeft een onderscheid gemaakt in hoge en lage BTW tarieven. Hiervan zijn lijsten samengesteld. In grote lijnen komt het erop neer dat voor de primaire levensbehoeften zoals eten en drinken 9% BTW wordt berekend. Voor de overige levensbehoeften wordt 21 % BTW berekend. Daarnaast zijn bepaalde diensten vrijgesteld van BTW.

9% BTW Berekenen

Voorbeelden van producten waarin 9% BTW is verwerkt zijn brood en melk en groente. Als je in de winkel een prijs voor een pak melk ziet van € 1,09 en daarin is 9% BTW berekend dan bedraagt de BTW: 9% van € 100 = € 0,06. In dit geval is de rekensom eenvoudig omdat de netto prijs (excl BTW) percies een euro bedraagt. Stel nu dat de netto prijs van een product € 0,90 is.

Dan kun je het bedrag inclusief BTW als volgt berekenen: 1,09 * € 0,90 = € 0,981.

Terug rekenen van een bedrag incl BTW naar excl BTW kan dan als volgt: € 0,981/ 1,09 = € 0,90

21% BTW berekenen

Dit betref de niet primaire levensbehoeften. Hierover moeten de leveranciers / winkels  21% BTW berekenen. Het betreft, fietsen, brommers, tafels stoelen, gordijnen, banken enz.

De rekensom gaat dus hetzelfde: Bereken de BTW die is begrepen in een bedrag van € 125 (dus incl. BTW) als volgt:

€ 125 / 1,21 = € 103,30

Voorbeelden van diensten waarover geen BTW wordt berekend zijn:

Kosten medicijnen, Ziekenhuizen, Tandarts. en premies voor verzekeringen.

Bedrijven kunnen de in inkoopfacturen berekende  BTW van de belasting terugvorderen

Bij de inkoop van producten en diensten moeten ook bedrijven BTW betalen aan hun leveranciers. Zij kunnen deze btw echter terugvorderen. Hiervoor hoeven zij de BTW niet zelf te berekenen, want de leveranciers van de bedrijven zijn verplicht de in rekening gebrachte BTW op de factuur te vermelden. Sterker nog Bedrijven mogen de BTW in inkoopfacturen niet zelf berekenen, maar alleen het bedrag dat op de factuur staat in vooraftrek brengen.